Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP TOSUN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP TOSUN

T: (0282) 250 3107

M ztosun@nku.edu.tr

W ztosun.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Yüksekokulu
Bölüm:Hemşirelik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez: Yoğun bakım ünitelerinde bası yarası prevalansı ve bası azaltıcı araç kullanımına ilişkin mevcut durum (2010)
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2000-2005
Tez: Braden skalası ile belirlenen yüksek riskli hasta grubunda albümin düzeyleri ile bası yaraları arasındaki ilişki (2003)
Lisans
Üniversite: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HEMŞİRELİK
Öğrenim Yılları: 1996-2000
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
Öğr. Gör. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2002-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)
2011-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Hemşire OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 1995-2002
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. PINAR R., ERGÜN A., EROL S., KURTULUŞ Z., SERT H., GÜR K., PHILP I., The adaptatıon of the easy-care standard assessment ınstrument ınto turkısh and evaluatıon of psychometrıc propertıes among turkısh older people., Nobel Medicus, 2015.
Özgün Makale
2. NOĞAY N. H., ÇİL AKINCI A., TOSUN Z., SERT H., GEDİK S., Dietary habits contributing to the cancer prevention among health college students in Turkey, Asian Pac J Cancer Prev, vol. 13, pp. 963-968, 2012.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BİLGİÇ Ş., TOSUN Z., Birinci ve Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme ve Etkileyen Faktörler, Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2016.
Özgün Makale
2. TOSUN Z., PINAR BÖLÜKTAŞ R., Yoğun Bakım Ünitelerindeki Yaşlı Hastalarda Bası Yarası Prevalansı ve Etkileyen Faktörler., Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2015.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus
3. KURTULUŞ Z., YILDIZ H., PINAR R., Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesinin Geriatride Kullanımı, Sağlıkta Birikim, 2006.
Endekste taranmıyor
4. KURTULUŞ Z., PINAR R., Multipl Sklerozlu Hastalarda Semptomatik Tedavi, Sendrom, 2004.
Endekste taranmıyor
5. TÜLEK Z., KURTULUŞ Z., Multipl Skleroz (MS) ve Seksüel Disfonksiyon, Androloji Bülteni, 2004.
Endekste taranmıyor
6. KURTULUŞ Z., PINAR R., Braden Skalası ile Belirlenen Yüksek Riskli Hasta Grubunda Albumin Düzeyleri ile Bası Yarası Arasındaki İlişki, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2003.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. TOSUN Z., Nörolojik Bilimler Hemşireliği, Bölüm: Hidrosefali Hastalarında Bakım, Yayın Yeri: Nobel Tıp Kitabevleri, Editör: Mehmet Akif Topçuoğlu, Zehra Durna, Ayfer Karadakovan, 2013.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TOSUN Z., PINAR BÖLÜKTAŞ R., Prevalence of Pressure Ulcers in Intensive Care Unit Patients in Turkey., 17th Annual European Pressure Ulcer Advisory Panel Meeting (EPUAP) (27.08.2014-29.08.2014).
Poster
2. TOSUN Z., PINAR BÖLÜKTAŞ R., Reliability and Predictive Validity of Braden Scale in Turkish Intensive Care Patients., 17th Annual European Pressure Ulcer Advisory Panel Meeting (EPUAP), (27.08.2014-29.08.2014).
Poster
3. ., ., ., ., ERGÜN A., ., EROL S., SERT H., ., GÜR K., ERDOĞAN Z., ., ., ., KHOO E., KURTULUŞ Z., Factor structure of the EASY-Care Instrument: An International Project, IAGG’s 20 th World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul/Korea, (23.07.2013-27.07.2013).
Poster
4. KURTULUŞ Z., PINAR R., . “Nutritional status and related factors in elderly nursing home residents in Turkey: A cross-sectional study”., IAGG’s 20 th World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul/Korea, (23.06.2013-27.06.2013).
Poster
5. KURTULUŞ Z., PINAR R., Cognitive inadequacy and depression correlation of elderly people,, Geriatrics 2006 International Congress of Elderly Health, (02.03.2006-06.03.2006).
Poster
6. KURTULUŞ Z., EDİNÇ S., PINAR R., Growing and managible problem among elderly people,, The first International Congress on Developments in Health Care, (09.04.2005-14.04.2005).
Poster
7. KURTULUŞ Z., PINAR R., Vacuum assisted closure -VAC- in care of pressure sores,, The first International Congress on Developments in Health Care, (09.04.2005-14.04.2005).
Poster
8. PINAR R., BAHÇECİK A. N., KOCA K. A., KURTULUŞ Z., Do nurses perform their teaching functions?, Second International Nursing Management Conference (05.11.2003-07.11.2003).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. TOPÇU N., TOSUN Z., Zika Virüsü., Trakya Üniversiteler Birliği Lisansüstü Öğrenci Kongresi. (29.04.2016-30.04.2016).
Sözlü Bildiri
2. TOSUN Z., İnovasyon ve girişimcilik, 15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi (28.04.2016-29.04.2016).
Davetli konuşmacı
3. ZUHUR Ş., TOSUN Z., Nekrobiyozis lipoidika diabetikorum bulguları olan diyabetlinin takibinde Faye Glenn Abdellah Hemşirelik Kuramı; bir olgu örneği, 52. Ulusal Diyabet Kongresi (20.04.2016-24.04.2016).
Poster
4. TOSUN Z., MS semptomlarının değerlendirilmesine yönelik ölçekler, Novartis Hemşire Bilgi Paylaşım Toplantısı. (13.06.2015-14.06.2015).
Davetli konuşmacı
5. TOSUN Z., Bası yaralarının önlenmesinde ve iyileştirilmesinde nutrisyon desteği, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Nutrisyon Hemşireliği Sempozyumu. Türkan Saylan Kültür Merkezi. (06.05.2015-06.05.2015).
Davetli konuşmacı
6. TOSUN Z., Multipl Sklerozlu Bireyin Değerlendirilmesi, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Hemşirelik Kursu (16.11.2012-22.11.2012).
Davetli konuşmacı
7. ., ., TOSUN Z., ., ., İnhaler İlaç Kullanım hatalarının Değerlendirilmesi., 11. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi (26.04.2012-28.04.2012).
Poster
8. TOSUN Z., Bası Yaralarının Yönetimi- Bası yaralarının önlenmesi için neler yapılabilir?, IX. Ulusal Geriatri Kongresi (27.10.2011-30.10.2011).
Davetli konuşmacı
9. ÇİL AKINCI A., KURTULUŞ Z., 65 yaş ve üzeri bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları, yaşam doyumları ve ilişkili faktörler., 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (19.10.2011-21.11.2011).
Poster
10. TOSUN Z., Düşmelerin Önlenmesi ve Koruyucu Uygulamalar, 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı. (05.10.2011-09.10.2011).
Davetli konuşmacı
11. TOSUN Z., Alopesi ve Beden İmajı Değişiklikleri., Kırklareli Üniversitesi Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu, (17.05.2011-17.05.2011).
Davetli konuşmacı
12. KURTULUŞ Z., Geriatrik Sendromlar., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze Müdürlüğü Eğitim Programı, (30.06.2010-10.07.2010).
Davetli konuşmacı
13. KURTULUŞ Z., Hasta Yakınının Kendine Bakması., Alzheimer Derneği Toplantıları (14.04.2010-).
Davetli konuşmacı
14. KURTULUŞ Z., Anemiler ve Hemşirelik Bakımı., İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İç Hastalıkları Hemşireliği Sertifika Programı, (12.04.2010-10.05.2010).
Davetli konuşmacı
15. KURTULUŞ Z., Yaşlılık ve Yaşlı Hasta Bakımı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelere Yönelik Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, (02.03.2009-27.03.2009).
Davetli konuşmacı
16. ALTAN N., ÇETİN B., KURTULUŞ Z., PINAR R., Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Uyku Hijyeni Programının Uyku Kalitesine Etkisi, , 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (25.06.2008-27.06.2008).
Poster
17. KURTULUŞ Z., Kan Transfüzyonları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Eğitici Eğitimi Programı (Temel Hemşirelik Eğitim Modülü-2), (08.04.2008-10.04.2008).
Davetli konuşmacı
18. KURTULUŞ Z., Dissemine İntravasküler Koagülasyon, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı (27.11.2007-27.11.2007).
Davetli konuşmacı
19. PINAR R., OĞUZ S., KURTULUŞ Z., ÇİL A., YILDIZ H., SERT H., ERDOĞAN Z., Huzurevinde Kalan Yaşlıların Sağlık ve Fonksiyonel Durumları ile Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi, 6. Ulusal Geriatri Kongresi, (16.10.2007-20.10.2007).
Poster
20. KURTULUŞ Z., PINAR R., Multipl Sklerozlu Hasta ve Ailesinin Yaşam Kalitesi, 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi (05.04.2007-07.04.2007).
Poster
21. KURTULUŞ Z., Kronik Hastalıklarda Beslenme, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (14.09.2006-17.09.2006).
Davetli konuşmacı
22. ., ., KURTULUŞ Z., ., ., ., ., ., Geriatrik Hasta Grubunda Malnütrisyon, 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (13.09.2006-17.09.2006).
Poster
23. KURTULUŞ Z., PINAR R., Yaşlılarda Kognitif Yetersizlik ve Depresyon Bağıntısı, 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (16.09.2005-20.09.2005).
Poster
24. KURTULUŞ Z., PINAR R., Braden Skalası ile Belirlenen Yüksek Riskli Hasta Grubunda Albumin Düzeyleri ile Bası Yarası Arasındaki İlişki, 2. Ulusal Geriatri Kongresi (20.10.2003-24.10.2003).
Poster
25. POTUR D., KURTULUŞ Z., ÇELİK N., Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Meslek Tercihleri ile Umutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (07.09.2003-11.09.2003).
Poster
26. KURTULUŞ Z., PINAR R., Multiple Skleroz’lu Hastalarda Semptom Yönetimi, 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, (25.09.2002-29.09.2002).
Poster
27. KURTULUŞ Z., PINAR R., Epileptik Hastalarda Tedaviye Uyumu Etkileyen Faktörler, 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (26.09.2001-30.09.2001).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi
2. Osmangazi Tıp Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Endekste taranmıyor
Ulusal Projeler
1. Yoğun Bakım Ünitelerinde Bası Yarası Prevalansı ve Bası Azaltıcı Araç Kullanımına İlişkin Mevcut Durum, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 20.11.2008-15.10.2010.
2. Huzurevinde Kalan Yaşlıların Sağlık ve Fonksiyonel Durumları ile Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi,, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.11.2006-15.10.2008.
Üyelikler
Nöroloji Hemşireliği Derneği, Üye, 2013-.
EVDE BAKIM VE EĞİTİM DERNEĞİ, Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-.
İç Hastalıkları Hemşireliği Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2005-.